Vacatures op de Bron

Op dit moment zijn er geen vacatures op de Bron.

Wel zoeken we altijd invalkrachten.
Meer informatie over invallen op de Bron kunt u verkrijgen bij  de directeur, dhr. A. de Boer, tel. 0418 642387
Een oriëntatiebezoek aan de school is altijd mogelijk.
Sollicitatie als invalkracht kunt u richten aan de directeur.
Mailadres : a.deboer@pcbdebron.nl