In december 2011 is het bestuur gekomen tot de benoeming van een Commissie van Toezicht. Deze instantie gaat vooral kijken of het bestuur de goede stappen heeft ondernomen om het onderwijs in Bruchem en Kerkwijk zo goed mogelijk gestalte te geven.

De leden van de Commissie van Toezicht zijn: de heren A. van Drunen en F. de Jong