Vereniging voor Protestants Christelijk basisonderwijs te Bruchem, Kerkwijk en Delwijnen

De school gaat uit van de "Vereniging voor Protestants Christelijk basisonderwijs te Bruchem, Kerkwijk en Delwijnen". De vereniging heeft twee scholen onder haar beheer: De Bron te Bruchem en De Rank te Kerkwijk. Vanuit de vereniging is een bestuur gekozen, dat uiteindelijk verantwoordelijk is voor alles wat op en in de school gebeurt. Het bestuur vergadert over alle zaken die de school aangaan. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering wordt verantwoording afgelegd van het gevoerde beleid.

De school gaat uit van de “Vereniging voor Protestants Christelijk basisonderwijs te Bruchem, Kerkwijk en Delwijnen”. De vereniging heeft twee scholen onder haar beheer : de Bron te Bruchem en de Rank te Kerkwijk.

Vanuit de vereniging is een bestuur gekozen, dat uiteindelijk verantwoordelijk is voor alles wat op en in de school gebeurt. Het bestuur vergadert over alle zaken die de school aangaan. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering wordt verantwoording afgelegd van het gevoerde beleid.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • L. Huisman (voorzitter), Bruchem
  • B. Pennings (algemeen adjunct), Bruchem
  • G.J. Westeneng (secretaris), Bruchem
  • G.J. Struijk (penningmeester), Bruchem

Naast het dagelijks bestuur bestaat het bestuur uit de volgende personen:

  • D. Groeneveld-Rooijens, Kerkwijk
  • H.J. van Ooijen, Bruchem
  • R.J. Oomen, Well

Bestuur is per mail te bereiken via secretaris@pcbdebron.nl