We hebben vanmorgen de themaweek 'Je hoeft nit bang te zijn' geopend. We hebben liederen gezongen, naar een verhaal geluisterd en ds. van Zetten heeft wat gedeeld m.b.t. het thema en de dienst van a.s. zondag.