Het project dakpobouw dat in samenwerking mer PenningsBouw is opgezet is afgerond. We hebben het project vanmiddag (26 maart) afgerond met een presentatie aan de ouders. Er was een geweldige opkomst. Een mooie betrokkenheid van zowel kinderen als ouders. Voor foto's, zie Foto's.

Hiernaast is er in het Brabants Dagblad een stukje verschenen:

Artikel Brabants Dagblad