Maandviering februari

Deze maand is de maandviering verzorgd door groep 7. Het thema van deze maandviering was: “Met al je emoties hoor jij erbij”. Door middel van een rollenspelt met verschillende typetjes lieten de leerkracht en de directeur van de school zien dat iedereen erbij hoort. Daarna hebben we het lied driftkikker gezongen, waarin de verschillende typetjes aan bod kwamen.

Amy las hierna een gedeelte voor uit de Bijbel, waar Jezus het tempelplein schoonveegt. Dit vanuit Johannes 2:13-25. Sara heeft hierna namens de groep met ons gebeden.

We hebben de maandviering afgesloten met het opnieuw zingen van het lied driftkikker. Alle kinderen werden uitgenodigd om dit lied mee te doen om het zo als een herinnering de week mee in te nemen.

Een overzicht van de Foto's, vindt u in het fotoalbum