Komende week is het Themaweek! We denken na over het thema 'FF anders'!
We luisteren naar bijbelverhalen -vanochtend door dominee van Zetten-, zingen liedjes en maken verwerkingen bij de weektekst die het thema goed uitlegt. In Markus 10:43 zegt Jezus ons: Maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn.
Verder voeren we actie voor het goede doel World Servants. Deze stichting organiseert en helpt Nederlandse jongeren om ontwikkelingswerk te doen in ontwikkelingslanden. Zowel het werk dat ze doen voor de mensen daar als de ervaringen die ze daarmee opdoen zijn zeer waardevol!

U kunt thuis ook meedoen met de gezinsweek! Gebruik de boekje/blad dat de kinderen meekrijgen!

Wees ook welkom in de kerken die op 3 februari meedoen aan de gezinsweek door middel van een themadienst!

De foto's van de themaweek zijn hier te vinden.