Gezegend Nieuwjaar! De Heere zij voor u om u de juiste weg te wijzen. De Heere zij naast u om u in de armen te sluiten en te beschermen tegen gevaren van links en rechts. De Heere zij achter u om u te bewaren voor gemene aanvallen van anderen. De Heere zij onder u om u te troosten als u verdrietig bent. De Heere zij om u heen om u te verdedigen als mensen over u heen vallen. De Heere zij boven u om u te zegenen. Moge God zich over u ontfermen. Nu en altijd.

Hartelijke groet,

team PCB de Bron

Hiernaast is de eerste Nieuwsbrief (Nieuwsbrieven) van 2018 weer geplaatst.