Kinderdagverblijf 't Schansje

Naschoolse opvang is georganiseerd via kinderdagverblijf ‘t Schansje

De organisatie hiervan berust bij:

Dhr. A. van de Schans,

Krangstraat 6,

5301 LG Bruchem.

(0418 -642936

*info@tschansje.nl

:www.tschansje.nl