Tienminutengesprek, ouder- en informatieavonden

Aan het begin van het schooljaar is er in elke groep een tienminutengesprek. Dit btreft een luistergesprek. U mag hierbij aangeven wat uw kind(eren)  dit schooljaar nodig heeft van de leerkracht( en). Ook is er aan het begin van dit schooljaar een informatieavond.

Er zijn verder 2 contactmomenten rond de rapporten. De leerkracht(en) zal (zullen) hierbij aangeven hoe de vorderingen van uw kind(kinderen) zijn.

De ouders van de leerlingen van groep 8 worden voor een gesprek op school uitgenodigd, dit in verband met de schoolkeuze na het basisonderwijs. In de tussenliggen­de periode wordt incidenteel ouderbezoek afgelegd.

Natuurlijk kunnen ouders steeds zelf contact opnemen met de leerkracht als er vragen of problemen zijn.

De structuur van de bestaande contactmomenten voor het schooljaar 2018-2019 ziet er als volgt uit:

Datum

Wat

27 augustus en 10 september

informatieavonden

Woensdag 5 september

luistergesprekken

Woensdag 25 oktober

Informatieavond MR

Week 45-46, 2018

- Tussenevaluatie HP zorggroep

- 10-minutengesprekken voor zorggroep

Woensdag 6 februari

10-minutengesprekken 1e rapport

Week 16, 2019

- Tussenevaluatie HP

- 10-minuten moment voor zorggroep

Maandag 1 juli

Inloopavond 2e rapport

Dinsdag 2 juli

Afscheidsavond groep 8