Groep 1

Welkom op de groepspagina van groep 1.

Spelenderwijs komen de belangrijkste ontwikkelingsgebieden voor kleuters met de bijhorende tussendoelen aan bod. Het stimuleren van de ontwikkeling van kleuters vraagt om een brede aanpak: spelen, werken, bewegen en in gesprek zijn met elkaar. Elk kind leert anders: waar het ene kind zijn sociale vaardigheden ontwikkelt in de huishoek, kan een ander kind in datzelfde spelmoment bezig zijn om taalvaardiger te worden.

Groep 0/1 krijgt les van Juf Arja en juf Jantine. Op maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag  hebben alle kinderen van groep 1 vrij.